Huisbezoek

Huisbezoeken kunt u aanvragen tussen 08.00 en 10.00 uur via telefoonnummer (0223)-681 366.

Huisbezoeken worden tussen de middag gemaakt.

Visites zijn bedoeld voor mensen die om gezondheidsredenen niet in staat zijn naar de praktijk te komen.

Omdat de mogelijkheden voor onderzoek in de praktijk beter zijn, verzoeken wij u als dat mogelijk is naar de praktijk te komen.

Het ontbreken van een vervoersmiddel is geen reden voor het aanvragen van een visite.

Kinderen met koorts kunnen ook gewoon vervoerd worden.