Huisbezoek

Huisbezoeken kunt u aanvragen tussen 08.00 en 10.00 uur via telefoonnummer (0223)-681 366.
De assistente overlegt met de huisarts of dit noodzakelijk is.
Visites zijn bedoeld voor mensen die om gezondheidsredenen niet in staat zijn naar de praktijk te komen.
Het ontbreken van een vervoersmiddel is geen reden voor het aanvragen van een visite.