Kosten en vergoedingen

KOSTEN EN VERGOEDINGEN VAN BEHANDELINGEN IN DE HUISARTSENPRAKTIJK

Hieronder bespreken we een aantal items die het hopelijk wat duidelijker voor u maken.

Huisartsenzorg
Een consult bij de huisarts of een visite aan huis door de huisarts wordt altijd vergoed vanuit de basisverzekering. Dit gaat niet ten koste van uw eigen risico.

Eigen risico
Als er hulp wordt aangesproken van buiten de huisartspraktijk dan kan dit betekenen dat er extra kosten aan verbonden zijn. In dergelijke gevallen wordt eerst uw eigen risico aangesproken. Het eigen risico bedraagt in 2024 € 385,-. Alleen huisartsen- en verloskundige zorg vallen niet onder het eigen risico.

Hieronder vindt u een korte samenvatting van welke zorg er NIET en welke WEL onder het eigen risico valt:

NIET onder eigen risico (alles wordt vergoed door de zorgverzekering):

  • Bezoek aan huisarts of praktijkondersteuner, assistente en huisartsenpost
  • Huisbezoek van huisarts of praktijkondersteuner, assistente
  • Verrichtingen die door de huisarts of assistente gedaan worden en ook in de praktijk afgehandeld worden. Zoals ECG, 30-minuten bloeddrukmeting, urine-onderzoek in de praktijk (maar niet een kweek), kleine chirurgische ingreep (maar niet het PA onderzoek), hechten, Hb, CRP of Glucose onderzoek d.m.v. vingerprik in de praktijk.

WEL onder het eigen risico (jaarlijks dient u eerst zelf een bedrag te betalen: in 2024 is dat 385 euro)

  • Bezoek aan specialist, spoedeisende hulp
  • Lab onderzoek buiten de praktijk (b.v. bloedprikken bij Starlet maar ook de CRP-test)
  • Kweken (urinekweek, SOA testen) Deze levert u vaak wel in in de praktijk, of ze worden afgenomen in de praktijk, maar ze gaan naar het ziekenhuis voor onderzoek.
  • PA onderzoek van b.v. een plekje wat bij ons verwijderd wordt. Dit sturen we altijd op voor onderzoek.
  • Hartritme onderzoek (Holter/eventrecorder), ook vanuit de huisartsenpraktijk
  • Teledermatologie vanuit de huisartsenpraktijk

Verwijzingen
Een verwijzing naar de specialist of andere eerstelijns hulpverlener (bijvoorbeeld fysiotherapeut, haptonoom, psycholoog et cetera) kan extra kosten voor u meebrengen. Hierbij geldt ook dat u eerst uw eigen risico op dient te maken, voordat er mogelijk tot vergoeding wordt overgegaan door uw verzekeraar vanuit de basisverzekering. Sommige behandelingen kunnen bijverzekerd worden vanuit een aanvullend pakket waar u voor kunt kiezen.

Eigen bijdrage
Naast het eigen risico is er ook de eigen bijdrage. Voor een aantal medicijnen en behandelingen geldt dat er standaard een eigen bijdrage van u verlangd wordt. Dit staat los van het eventueel al betaalde eigen risico.

Voor ons is het onmogelijk om bij te houden wat alles precies kost en wat er wel of niet vergoed wordt, mede omdat iedereen bij een andere maatschappij verzekerd is. Ons advies aan u is om alert te zijn op wat er wel of niet vergoed wordt door uw verzekeraar. Als het niet duidelijk is, kunt u dit altijd navragen bij uw verzekeringsmaatschappij of bij de behandelaar.

Mocht u overwegen over te stappen naar een ander type verzekeringspolis of een andere verzekeringsmaatschappij, let u dan goed op de voorwaarden van de verzekering. Een goedkopere verzekering betekent vaak minder vergoeding van kosten. Ook kan het zo zijn dat u dan geen vrije keus meer heeft door wie en waar u zich laat behandelen. Helaas staat dit niet altijd even duidelijk in de polisvoorwaarden vermeld waardoor u voor onverwachte kosten kunt komen te staan.

Een nuttige website hierbij kan zijn: http://zorgverzekering.npcf.nl